Kaynak Teli-Sg3

Kaynak Teli-Sg3

Portel Gazaltı Kaynak Teli SG3 SG2 gaz altı kaynak teline oranla daha yüksek miktarda silisyum (Si) ve manganez (Mn) içerir. Özellikle