Gaz Altı Ark Kaynağı Nedir ?

Gaz Altı Ark Kaynağı Nedir ?

1930’larda geliştirilen bu proses, metal imalat sanayinde yaygın olarak kullanılır. Hemen hemen bütün metal ve alaşımlar bu metot ile kaynatılabilir. İşlemin özelliğinden dolayı jeneratörlerin kullanılması kolaydır. Normal metal ark kaynağına göre iki kat daha fazla kaynak verimine sahip olduğundan ekonomik ve daha verimli bir yöntemdir.

MIG (Metal Inert Gaz) kaynağı olarak bilinen bu yöntemde

Ark, ergiyen bir tel elektrotla iş parçası arasında meydana gelir. Bu işlemde ark, Argon, Helyum, CO veya çeşitli gaz karışımları gibi bir koruyucu gaz atmosferi altında meydana gelir. Ergiyen elektrot kaynak bölgesine bir nozul içinden otomatik olarak beslenir. Otomatik olarak beslenen bu elektrot aynı zamanda ergidiği için dolgu malzemesi görevini de görür.

Yukarıdaki şekil gaz altı ark kaynağının prensibini göstermektedir. Asal gazların kullanımına ilave olarak genellikle dezoksidanlar mevcuttur ve oksidasyonu önlemede yardımcı olur.

Normal ark kaynağındaki gibi sık sık elektrot değiştirme olmadığı için bu proses hızlı ve ekonomiktir. İlave olarak kaynak dikişi üzerinde cüruf meydana gelmez ve böylece kaynak bölgesinde fazla miktarda metal biriktirmek mümkündür.

Normal metal ark kaynağına göre iki kat daha fazla kaynak verimine sahip olduğundan ekonomik ve daha verimli bir yöntemdir. Düşük akım, düşük voltaj ve küçük çaplı elektrotlarla kısa devre tekniği kullanılır. Bu durumda elektrottan iş parçasına damlalar halinde metal transfer olur ve elektrot ucu ergimiş bölgeye dokunduğu zaman kısa devre meydana gelir.

Yüksek akım ve büyük çaplı elektrotlarla metal transfer şekli değişir ve transfer olan metal miktarı hızlıca artar. Bu şekilde kalın kesitli ve basit parçalar birleştirilir. Ancak gaz altı ark kaynağında sıcaklıklar nispeten düşük olduğundan işlem 6 mm’den ince plakalar ve saclar için daha uygundur.

İmalat sanayinde normal metal ark kaynağı yerine rahatlıkla kullanılabilir. Bu proses aynı zamanda robotlarla esnek imalat yöntemlerine uygun hale getirilebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek üzere çok sayıda geliştirilmiş robotlar mevcuttur. Fakat bu robotların kompüter elektroniği kaynak işleminin yaydığı yüksek frekans etkisinden korunmalıdır.

*Alıntıdır.